Nyhetsbrev Q2 2023 - INVIGNING 31 MAJ 2023

Nyhetsbrev Q2 2023 - INVIGNING 31 MAJ 2023

Den 31 maj 2023 hölls den formella invigningen av Vindin Vedbo's vindkraftparker i Småland. En årlig produktion av 300 GWh förnybar energi är ett välkommet tillskott i SE3 samt Jönköping och Aneby kommun. 

Tack till alla som gjorde det möjligt! 

Under invigningen deltog bl.a. Ann-Marie Nilsson från Jönköpings kommun och Michael Wirestam från Aneby kommun i ett panelsamtal tillsammans med representanter från ägarna NTR och Reichmuth. Senare i programmet delade Norra Vedbos Bygdemedelsfond ut pengar till de första 11 utvalda projekten i närregionen och Aneby Symfoniorkester avrundade programmet med en uppskattad konsert.

 https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/foretagstodochradgivning/landsbygdsutveckling/fondennorravedbobygdepeng.4.14bc49b517f4651368017d8.html  

Har du tips  på fler lämpliga projektområden för ansvarsfull utveckling av förnybar kraftproduktion – tveka inte att höra av dig!

Läs mer
Nyhetsbrev Q3 2022

Nyhetsbrev Q3 2022

Samtliga turbiner har monterats under sommaren 2022, kopplats till elnätet och den löpande produktionen kan äntligen starta! 

Läs mer
Nyhetsbrev Q1 2022

Nyhetsbrev Q1 2022

Vintern har passerat och Kanonaden har i slutet av mars överlämnat ansvaret för arbetsområdet till Vestas. I Nyhetsbrevet följer en uppdatering om vad som skett under första kvartalet 2022.

Läs mer
Nyhetsbrev Q4 2021

Nyhetsbrev Q4 2021

Mycket har hänt inom parken sedan förra nyhetsbrevet. Fokus har bland annat varit på att göra vägnätet körbart inom båda parkerna.

Läs mer
Nyhetsbrev Q3 2021

Nyhetsbrev Q3 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har mycket hänt inom båda parkområdena, med bland annat fundamentsgjutning i Knohult och anläggande av vägar i Älgön. 

Läs mer
Nyhetsbrev Q2 2021

Nyhetsbrev Q2 2021

Markarbete fortskrider enligt plan i vindkraftparkerna Knohult och Älgön.

Arbetet inom parken fortskrider enligt plan och mycket har hänt inom båda parkområdena sedan byggstarten tidigare i år. Däribland är vägarna inom Knohult etablerade och arbetet med att gjuta tornens fundament påbörjat. 

Läs mer

Kontakta oss

Adress:
Vindin Vedbo AB, Box 205, 101 24 Stockholm
Telefon: +46 20 403 404
E-post: [email protected] och med referens till Vindin Vedbo